Teren inwestycyjny

KĘPNO - przy zjeździe S8 i S11

OFERTA

Teren inwestycyjny

Teren inwestycyjny o łącznej powierzchni 9,2413 ha położony w powiecie kępińskim, gminie Kępno, obrębie Krążkowy z bezpośrednim dostępem do zjazdów z tranzytowych dróg ekspresowych: S11 oraz S8 oraz z linii kolejowych 181 oraz 272.

Składa się z dwóch działek:

1) działka nr 1009/54 (ark. mapy 5) o pow. 4,7690ha, w tym użytki w klasach: RIVb – 1,9064ha, RV – 2,8626ha.

 2) działka nr 1009/56 (ark. mapy 5) o pow. 4,4723ha, w tym użytki w klasach: RIVb – 0,8088ha, RV – 3,6635ha

Nieruchomości zapisane są w księdze wieczystej nr KZ1E/00001896/6 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Kępnie – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

usytuowanie działek:

Lokalizacja

Północno – wschodnia część miasta powiatowego Kępno.

miasta

Niewielka odległość do miasta: Wieruszów, Syców, Ostrzeszów.

Kolej

Bezpośredni dostęp do infrastruktury kolejowej znajdującej się na linii Gdynia – Poznań – Katowice – Kraków, a także na linii Wrocław – Wieluń.

Obwodnica

Bezpośrednio przy planowanej obwodnicy Kępna i Baranowa.

S11

Bezpośrednio przy zjeździe z drogi ekspresowej S11 – Kołobrzeg – Piekary Śląskie o projektowanej łącznej długości ok. 550 km (całość dwujezdniowa).

S11

Docelowo S11 będzie łączyć kurorty wybrzeża Bałtyku przez Koszalin, Piłę, Poznań, Ostrów Wielkopolski, Bytom i Górnośląski Okręg Przemysłowy.

S8

Przy zjeździe z drogi ekspresowej S8 (dwupasmowy łącznik z S8 – 4,5 km)
Droga ekspresowa S8 – przebiega od Kłodzka do Białegostoku, jest zasadniczą częścią drogi krajowej nr 8.
Łączy aglomeracje: wrocławską, łódzką, warszawską i białostocką.

Położenie

Centralne położenie w Polsce, dobrze skomunikowane zarówno z zachodem jak i wschodem Europy.

Kapitał ludzki

Zagłębie meblowe, region o bardzo dynamicznym i perspektywicznym rozwoju, magnes dla inwestorów i kapitału ludzkiego.

Logistyka

Przyszłe centrum logistyczno-handlowe regionu.

Przeznaczenie:

Zgodnie z informacją Urzędu Miasta i Gminy w Kępnie przedmiotowe nieruchomości objęte są ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Kępno zatwierdzonego uchwałą nr X/57/2019 Rady Miejskiej w Kępnie z dnia 15 lipca 2019r. (Dz. U. Woj. Wlkp. z dn. 29.07.2019r., poz. 6920) „w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kępno, na terenach części obrębów: Borek Mielęcki, Rzetnia, Szklarka Mielęcka, Przybyszów, Krążkowy, Osiny, Domanic, Ostrówiec – Myjomice, Mikorzyn, Olszowa, Kierzmo, Miasto Kępno, Świba, Kierzenko, Mechnice”, zgodnie z którym działki 1009/54 i 1009/56 znajdują się na terenie oznaczonym symbolem C_U/P2 – tereny zabudowy usługowej i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.

Maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy: 80%
Zgodnie z informacją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – Zarząd Zlewni w Kaliszu przedmiotowe działki wykazane są jako obszar zdrenowany.

KONTAKT

Lokalizacja terenu inwestycyjnego

Wykonanie: 7RS Web Studio